Anëtarësohuni  Harruat?   

BALADE QYTETSE

Skena e Pavarur Kulturore organizon 'BALADE QYTETSE'

lexoni më shumë

Konferenca Roli i Kultures ne nxitjen e pjesemarrjes qytetare

Konferenca: Roli i Kultures ne nxitjen e pjesemarrjes qytetare

lexoni më shumë

Skena e Pavarur Kulturore ne emisionin e Rezear Xhaxhiut

Skena e Pavarur Kulturore ne emisionin e Rezear Xhaxhiut

lexoni më shumë

Konferenca Nxitja e pjesemarrjes qytetare ne poltikat kulturore

Konferenca do të shërbejë për të nxitur pjesemarrejn qytetare ne politikat kulturore dhe te nixes bashkepunimin midis Skenave te Pavarura Kulturore që operojnë në Shqipëri, Kosove, Serbi, Maqedoni etj

lexoni më shumë