Anëtarësohuni  Harruat?   

BALADE QYTETSE

Skena e Pavarur Kulturore organizon 'BALADE QYTETSE'

lexoni më shumë

Deklaratë

Në kushtet kur Skena Kulturore e Pavarur ne Shqipëri ka arritur një fazë kritike të zhvillimit të vet, nevojitet me urgjencë një vullnet politik dhe strategji mbeshtetjeje për të përmirësuar kushtet ligjore ekonomike të saj.

lexoni më shumë

Skena e Pavarur Kulturore ne emisionin e Rezear Xhaxhiut

Skena e Pavarur Kulturore ne emisionin e Rezear Xhaxhiut

lexoni më shumë

Konferenca Nxitja e pjesemarrjes qytetare ne poltikat kulturore

Konferenca do të shërbejë për të nxitur pjesemarrejn qytetare ne politikat kulturore dhe te nixes bashkepunimin midis Skenave te Pavarura Kulturore që operojnë në Shqipëri, Kosove, Serbi, Maqedoni etj

lexoni më shumë