Anëtarësohuni  Harruat?   

Ngjarje

 • Më datë 17 Janar në Galeri Kalo u mblodh Forumi i SPK

  Më datë 17 Janar, ora 18.00 në Galeri Kalo u mblodh Forumi i SPK
  Rezyme e këtij takimi konsultativ si më poshtë:

  » lexoni më shumë

 • Pyetësor për gjendjen e kulturës së pavarur në Shqipëri

  Ky pyetësor do të na ndihmojë të kuptojmë gjendjen e sektorit të kultures së pavarur në Shqipëri. ne lidhje me çështje që interesojnë dhe shqetësojnë aktorët dhe anëtarët e këtij sektori. Me plotësimin e këtij pyetësori do të donim ta ndani me ne mendimin Tuaj për mangësitë e sektorit.
  Për plotësimin e këtij pyetësori nuk duhen më shumë se 5 minuta. Të gjitha përgjigjet do të ruajnë anonimatin. Ju lutemi mos e ndërprisni proçesin e plotësimit të pyetësorit, pasi përgjigjet nuk do të ruhen.

  » lexoni më shumë

 • Deklaratë

  Në kushtet kur Skena Kulturore e Pavarur ne Shqipëri ka arritur një fazë kritike të zhvillimit të vet, nevojitet me urgjencë një vullnet politik dhe strategji mbeshtetjeje për të përmirësuar kushtet ligjore ekonomike të saj.

  » lexoni më shumë

 • Konferenca Roli i Kultures ne nxitjen e pjesemarrjes qytetare

  Konferenca: Roli i Kultures ne nxitjen e pjesemarrjes qytetare

  » lexoni më shumë

 • Baladë Qytetëse

  Skena e Pavarur Kulturore në 101 vjetorin e ditëlindjes së Migjenit

  » lexoni më shumë

 • Takimet e 28 Mars dhe 4 Prill

  Takime me temën "Gjendja e Skenës Kulturore te Pavarur në Shqipëri: rrugëdaljet dhe zhvillimet e ardhshme."

  Takimet u zhvillua ne kuadrin e gjendjes se asfikuar ne te cilen ndodhet Skena e Pavarur Kulturore ne Shqiperi për të bërë një reflektim, një analizë dhe vetë-kritikë për gjendjen e saj, në mënyrë që të thellohet debati në lidhje me këtë çështje.

  » lexoni më shumë

 • Workshop - Menaxhimi i nje Projekti Kulturor

  Permbajtja e workshopit:

  1. menaxhimi i një projekti kulturor- Andi Tepelena
  2. Roli i project manager- Elona Xhepa
  3. World Music Festival në Pogradec - Marvin Petrela

  » lexoni më shumë

 • 1