Anëtarësohuni  Harruat?   

Argjiro

Trashegimi Kulturore

Misioni: Shoqata ARGJIRO eshte krijuar ne qershor te 2007-es, ne Tirane. Eshte nje organizate jo qeveritare me qender ne Tirane dhe dege ne Kosove dhe France. Synon vendosjen dhe zhvillimin e marredhenieve nderkombetare kulturore, ndertimin e urave te dialogut kulturor midis Shqiperise, Kosoves, Europes dhe zones se Mesdheut, per ndergjegjesimin e opinionit publik per mbrojtjen dhe transmetimin e kulturave te ndryshme si pjese e trashegimise kulturore. Rivitalizimi i qendrave historike si Gjirokastra, Berati, Butrinti, etj dhe promovimi i trashegimise kulturore shqiptare jane nje


Pershkrim i shkurter historik: E themeluar ne korrik te vitit 2006 ne me iniciativen e nje grupi studiuesish, ekspertesh, gazetaresh dhe artistesh shqiptar e të huaj, kjo organizate ka per qellim:

-Të ndihmojmë në rritjen e shkëmbimeve kulturore të Shqipërisë në Evropë e më gjërë, në shërbim të vlerave kulturore, intelektuale, artistike, historike e njerëzore;

-Të kontriboje në promovimin dhe zhvillimin e vlerave kulturore-artistike të Shqipërisë;

-Promovimi dhe nxitja e turizmin;

-Ri-vitalizimi i qendrave historike;

-Promovimi i turizmit dhe kultures Shqiptare jashte kufijve;

-Shoqata qeveriset nga një Bord Drejtues dhe një Bord Administrativ profesionistësh dhe ekspertësh.

Kontakt: mara.ilda@gmail.com