Anëtarësohuni  Harruat?   

DoART

Arkitekturorë Art Mjedis Turizëm Kulturor

“DoART”, është Organizatë Jo-Fitimprurëse e regjistruar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, më 19.07.2017 nr. 5641.
"DoArt" ka kuptimin e foljes do - dua Art (në shqip) dhe foljes do - bëj Art (në anglisht).
“DoART” është partner në kuptimin e çështjeve sociale, agrikulturore, arkitekturore, artistike, mjedisore, juridike, ekonomike, financiare, kulturore, të turizmit, që prekin interesat civile.
“DoART” synon që nëpërmjet Artit të ndikojë për një shoqëri më të mirë!
Në bordin e saj bëjnë pjesë 6 themelues me profesione të ndryshme: Regjisore, Dizenjues Grafik, Arkitekte, Koreograf, Juriste dhe Ekonomist.


Selia: Njësia Administrative Nr.5, Rr. ”Grigor Heba”, Tiranë – Administrative Unit No.5, St. “Grigor Heba”, Tiranë

info@doart.al
Website: www.doart.al
Facebook, Instagram: doart.al

Drejtore Ekzekutive e DoART është Iris Canaj