Anëtarësohuni  Harruat?   

Open Doors

Turizem kulturor

Dita dhe vendi i regjistrimit Nr. 695, date 16/11/2011, Gjykata Tirane

MISIONI
Qendra “Open Doors” synon të ofrojnë kontributin e saj në krijimin dhe forcimin e urave të bashkëpunimit në fushat e kulturës, zhvillimit ekonomiko-social, krijimit të një klime me shkëmbime të lira idesh dhe projektesh dhe në bashkëpunimin mes shoqërive civile me qellim promovimin të kontakteve People to Peoplen në rajonin e Mesdheut.

HISTORIKU
Qëndra “OPEN DOORS” është organizatë jofitimprurëse, e cila ka per qëllim promovimin e dialogut mes kulturave
Njohja me kulturën, artin, traditat, besimin si edhe vlerat e tjera që formojnë mozaikun e larmishëm të individualiteteve të popujve të rajonit të Euro-Mesdheut eshte objekt pune i OPEN DOORS. Angazhimi në favor të ruajtjes e zhvillimit të tyre do të jetë në paralele me gjetjen dhe promovimin e vlerave të përbashkëta dhe interesin e njëjtë.
Projekte:
1. Promovimi i turizmit nderkulturor ne rrethin e Beratit, mbeshtetur nga Fondacioni ABC (2012-2013)
2. Drejt Sipermarrjes – mbeshtetur nga Fondacioni Soros, (2013- 2014)

Opendoors_center@yahoo.com
Tel: +42245552